ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว รุ่น ALRO 1”

วันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มวิศวกรรมเกษตร กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรรมเกษตร เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว รุ่น ALRO 1” ซึ่งจากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนั้น สามารถเรียนรู้วิธีการสร้างเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ ALRO 1 และมีความรู้ควสามเข้าใจในทักษะพื้นฐานด้านช่างจนสามารถสร้างเครื่องหยอดเองได้ นำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว รุ่น ALRO 1 จำหน่ายได้ หรือนำองค์ความรู้ไปใช้ในการต่อยอดในเชิงธุรกิจต่อไปได้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้วิธีการสรน้างเครื่องยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวรุ่น ALRO 1 ให้เป็นที่รู้จักแก้กลุ่มเป้าหมายและสาธารณชน เป็นการบูรณาการและสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ จังหวัดบุรีรัมย์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *