เข้าร่วมประชุมหารือการเตรียมการจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2562

วันที่ 22 มกราคม 2561 ฝ่ายบริการงานช่างเกษตร กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เข้าร่วมประชุมหารือการเตรียมการจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2562 โดยมี นาย สุรจิตต์ อนทรชิต รองปลัดกระทรวงฯเป็นประธาน ที่ประชุมได้แจ้งกำหนดวันงานพระราชพิธีพืชมงคลฯประจำปี 2562 ดังนี้ วันพุธที่ 8 พ.ค 62 พระราชพิธีพืชมงคล (วันเกษตรกร) อันเป็นพิธีสงฆ์ ประกอบพระราชพิธี ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม   วันที่ 9 พ.ค 62 พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (วันไถ่หว่าน) อันเป็นพิธีพราหมณ์ ประกอบพิธี ณ มลฑลท้องสนามหลวงที่ประชุมให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องนำเสนอแผนการปฏิบัติงานตามที่รับมอบหมาย โดยฝ่ายคณะจัดทำลานแรกนาได้เสนอแผนการปฏิบัติงาน ซึ่งจะเข้าพื้นที่สนามหลวง วันที่ 17 เม.ย 62 ร่วมกับกรมโยธาธิการ,กรมชลประทาน ถึงวันที่ 10 พ.ค 62 จนสิ้นสุดงานและวันจันทร์ที่ 28 ม.ค 62 เวลา 09.00 น. ผอ.กองกลางกระทรวงฯนัดฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าสำรวจพื้นที่สนามหลวง เพื่อวางวางแผนการดำเนินงาน ต่อไป ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห้อง 124 อาคาร 1 ชั้น 2

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *