ประชุมพิจารณากรอบการดำเนินงานโครงการสำคัญเร่งด่วน (Quick win)

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เข้าร่วมประชุมประชุมพิจารณากรอบการดำเนินงานโครงการสำคัญเร่งด่วน (Quick win) ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เพื่อให้จัดทำกรอบการดำเนินงานโครงการสำคัยเร่งด่วน (Quick win) ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) มีความถูกต้องครบถ้วน และเชื่อมโยงกับเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อาคารจุฑามาศ กรุงเทพฯ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *