ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ

นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร พร้อมด้วย นางนงนุช แตงทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ พื้นที่ค่ายนเรศวรและค่ายพระรามหก ณ ห้องประชุมวิปุลากร ชั้น 5 อาคารจุลละพราหมณ์ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สรุปการประชุมคร่าวๆ ดังนี้
พลตำรวจตรี สมพงษ์ ชิงดวง รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ประธานการประชุม ได้ขอบคุณผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำโดย นายพีรพันธ์ คอทอง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ พัฒนาที่ดินภายในพื้นที่ค่ายนเรศวรและค่ายพระรามหก กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และกองกำกับการ 1 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยได้แต่งตั้งอธิบดีกรมฯหรือผู้แทนเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาขับเคลื่อนโครงการฯ และได้มอบเครื่องหมายนักโดดร่มชั้นกิตติมศักดิ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้กับข้าราชการระดับผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ได้แก่ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมชลประทาน กรมประมง กรมการข้าว กรมส่งเสริมสหกรณ์ และอธิบดีกรมปศุสัตว์

ทั้งนี้ นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เป็นผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รับมอบเครื่องหมายนักโดดร่มชั้นกิตติมศักดิ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังกล่าว

จุดประสงค์การดำเนินโครงการในพื้นที่ทั้งสองค่าย เป็นการใช้พื้นที่ว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการปลูกพืชผักหรือทำการเกษตรแบบผสมผสานเพื่อให้ข้าราชการตำรวจในค่ายได้บริโภคผักปลอดภัย เหลือจำหน่ายให้ประชาชนในพื้นที่หรือหากผลิตได้ระบบมาตรฐานสามารถนำจำหน่ายในร้านโกลเด้นท์เพลส ทั้งนี้ มุ่งหวังว่าในอนาคตจะเป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง การทำเกษตรผสมผสาน และขยายผลสู่ค่ายอื่นๆ ที่มีพื้นที่ว่างสำหรับการทำเกษตรอีกมาก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *