ติดตามงานโครงการศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร ณ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวะกรรมเกษตร โดยนางมนทิรา พรมบุรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตามงานโครงการศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร ณ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ซึ่งศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร ตั้งอยู่ที่บ้านสะพานยาว หมู่ที่ 11 ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร มีพื้นที่ทั้งหมด 91 ไร่ 2 งาน 44 ตารางวา โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อพัฒนาให้เป็น ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัย ซึ่งแบ่งเป็นลักษณะการดำเนินงานออกเป็น 12 จุดเรียนรู้ เช่น จุดเรียนรู้การปลูกผัก การเพาะเห็ด การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก การเลี้ยงกบ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การปลูกไม้ผล เป็นต้น

กรมส่งเสริมการเกษตร มอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร เป็นผู้ดำเนินงานโครงการฯ ได้แก่ การจัดอบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินกิจกรรมดูแลรักษาพัฒนาแปลงเรียนรู้ภายในศูนย์ กิจกรรมดูแลจุดเรียนรู้การปลูกพืชผัก สมุนไพรพื้นบ้าน การเพาะเห็ดนางฟ้า โดยผลการติดตามงาน พบปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานของโครงการฯ ซึ่งยังขาดงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคัดแยกผัก ขาดแรงงานในการดูแลและพัฒนาแปลงเรียนรู้ให้เกิดกิจกรรมหมุนเวียนอยู่ตลอด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *