กรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ลดการปลูกข้าวนาปรัง

กรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมหน่วยงานร่วมบูรณาการวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง หวังเกษตรกรลดการปลูกข้าวนาปรังและหันมาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือพืชใช้น้ำน้อยแทนมากขึ้น พร้อมเชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาและโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2562
วันที่ 12 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ครั้งที่1/2561 รองอธิบดีเปิดเผยว่า จากการประชุมคณะทำงานวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง เพื่อรับทราบสถานการณ์น้ำ แนวโน้มการผลิตและการตลาดพืชฤดูแล้งและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบข้อมูลนโยบายและมาตรการเพื่อใช้ในการกำหนดแผนการปลูกพืชฤดูแล้ง พร้อมยกร่างแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2561/62 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการในระดับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป ทั้งนี้กรมส่งเสริมการเกษตรขอเชิญชวนให้เกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และพืชใช้น้ำน้อยแทนการปลูกข้าว ในโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนารวมถึงโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2562 ซึ่งเป็นโครงการจากภาครัฐเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรลดการปลูกข้าวนาปรัง โดยในช่วงฤดูแล้งที่จะถึงนี้ขอให้เกษตรกรติดตามสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูแล้งอย่างใกล้ชิด รองอธิบดีกมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าจากการประชุมได้รับรายงานจากกรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยถึงสถานการณ์น้ำในแต่ละเขื่อน ที่ประชุมจึงกำหนดแผนเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้
1.พื้นที่ที่สามารถสนับสนุนน้ำเพื่อเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปีนี้ได้ ได้แก่ เขตลุ่มน้ำแม่กลอง คาดว่าปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ปีน้ำมาก ทั้งในเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์ ส่วน เขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา คาดว่าปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ปีปกติในเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ โดยในพื้นที่ทั้ง 2 เขตดังกล่าวจะรณรงค์ให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อยและลดการปลูกข้าวนาปรัง
2. พื้นที่ที่สนับสนุนให้ปลูกเฉพาะพืชไร่ พืชผัก เนื่องจากมีปริมาณน้ำต้นทุนน้อย ได้แก่ พื้นที่เขื่อนลำนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์, เขื่อนทับเสลา จังหวัดอุทัยธานีและเขื่อนกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี ในเขตนี้จะการเน้นการสร้างการรับรู้อย่างเข้มข้นให้เกษตรกรปลูกพืชฤดูแล้งใช้น้ำน้อยแทนการทำนาปรัง
3. พื้นที่ที่มีน้ำต้นทุนน้อยมากแนะนำไม่ให้เสี่ยงในการเพาะปลูก ได้แก่ พื้นที่เขื่อนแม่มอก จังหวัดลำปาง, เขื่อนห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี, เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น และเขื่อนมูลบน จังหวัดนครราชสีมา
ทั้งนี้ นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ขอเชิญชวนให้เกษตรกรหันมาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และพืชใช้น้ำน้อยแทนการปลูกข้าว ในโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา และโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ซึ่งจะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการขาดน้ำหากปลูกข้าวนาปรัง ผลผลิตมีตลาดรับซื้อที่แน่นอน มีรายได้ที่ดีกว่า
การประชุมดังกล่าว จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *