ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริและการบริหารจัดการน้ำ ณ โครงการขุดลอกขยายคลองบางสะพาน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ร่วมลงพื้นที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยนางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้นำเสนอข้อมูลการส่งเสริมการเกษตร โดยการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย ให้แก่ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ในการเดินทางตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริและการบริหารจัดการน้ำ ณ โครงการขุดลอกขยายคลองบางสะพาน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โดยในครั้งนี้รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้นำเสนอแนวทางการทำการเกษตร ในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้งในปี2561/62 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเพาะปลูกให้ได้ผลผลิตที่ตรงความต้องการของตลาด ลดปัญหาสินค้าล้นตลาด ช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร เช่น ส่งเสริมการปลูกผักเพื่อเป็นวัตถุดิบในการทำน้ำพริก ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและผักพื้นบ้าน ซึ่งตลาดในพื้นที่มีความต้องการสูงและมีการแปรรูปอย่างต่อเนื่อง การทำไร่นาสวนผสม ปลูกผักที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้นแซมในสวนมะพร้าวแทนการปลูกสับปะรด ซึ่งใช้เวลานานและมีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากภัยพิบัติต่างๆ รวมถึงแนะนำเกษตรกรให้มาขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของเกษตรกรเป็นหลัก หากเกิดภาวะแล้งหรือน้ำท่วม ที่มีการประกาศภัย เกษตรกรก็จะได้รับการช่วยเหลือ โดยในปัจจุบันเกษตรกรสามารถปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรจากโทรศัพท์มือถือได้เองในแอพพลิเคชั่น FARMBOOK ที่มีความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายังสำนักงานเกษตรอำเภออีกด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *