ร่วมลงพื้นที่ ณ ทุ่งมหาราช อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 4 ต.ค. 61 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมมเกษตร ลงพื้นที่ร่วมกับนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ทุ่งมหาราช อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวมีลักษณะทางกายภาพเป็นพื้นที่ลุ่ม และเป็นพื้นที่ที่ระดับต่ำสุดของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงเป็นพื้นที่รับน้ำจากแหล่งต่างๆในช่วงฤดูฝน ซึ่งทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากส่งผลต่อการเกษตรในพื้นที่ โดยในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรมีนายวรชันย์ หลักกรด เกษตรจังหวัดอยุธยา บรรยายสรุปการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวในพื้นที่ มีเนื้อหาดังนี้
1. ติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำ และรับฟังการบรรยายสรุปของ ชป.ในพื้นที่
2. ติดตามการจัดทำแปลงสาธิตของกรมพัฒนาที่ดิน และรับฟังการบรรยายสรุปของ พด.ในพื้นที่
3. รับฟังการบรรยายสรุปของกสก.ในพื้นที่ โดยเกษตรจังหวัด ซึ่งได้นำเสนอผลการดำเนินงานในพื้นที่ลุ่มต่ำ อ.มหาราช สรุปได้ดังนี้
– โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2561 พื้นที่ 8 ตำบล ปลูกถั่วเขียว 557 ไร่ 54 ราย
– โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรกรเข้าร่วม 10 ราย
– โครงการการจัดการพื้นที่การผลิตสินค้าเกษตร พื้นที่ 3 ตำบล ข้าวโพดฝักสด 164 ไร่
– โครงการเกษตรนาแปลงใหญ่ ตำบลบางนา 1,539 ไร่ 45 ราย
– โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย 9 ชุมชน 20 โครงการ
ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้นโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นน้ำท่วมซ้ำซาก สรุปได้ว่า คนในพื้นที่ ต้องร่วมกันแก้ปัญหาและปรับตัวให้เข้ากับบริบทของพื้นที่ ควรปรับเปลี่ยนวิถีการเกษตรให้อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้ โดยจะให้ส่วนราชการเข้ามาร่วมบูรณาการร่วมด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *