การเตรียมความพร้อมของศูนย์ต้นแบบด้านการพัฒนาระบบการเขตกรรมข้าว

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_images_carousel images=”572,573,574,575,576,577,578″ onclick=”link_image” custom_links_target=”_self” mode=”horizontal” speed=”5000″ slides_per_view=”1″ autoplay=”yes” hide_pagination_control=”” hide_prev_next_buttons=”” partial_view=”” wrap=”yes” img_size=”600×400″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]กลุ่มส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลเกษตร ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก และสำนักงานเกษตรอำเภอวัดโบสถ์  กบจ. กพวศ. นำคณะกรรมการและสมาชิกศูนย์ต้นแบบด้านการพัฒนาระบบการเขตกรรมข้าวบ้านหนองปลิง ต.ท่างาม พร้อมเกษตรกรจากศูนย์ข้าวชุมชนอ.วัดโบสถ์ จำนวน 100 คน เข้าศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (โดยเฉพาะกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว) ณ บ้านพระแก้ว ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท และเข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานของศูนย์ฯ ด้านวิศวกรรมเกษตร.และศูนย์ฯ ด้านการอารักขาพืช  วันที่ 17 สิงหาคม 2558[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]