สัมมนาเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ณ นาคาคีรี รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2560 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร จัดสัมมนาเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ณ นาคาคีรี รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อร่วมวางแผนการดำเนินงานโครงการและเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีประเด็นการจัดสัมมนา ดังนี้
– บรรยายพิเศษ เรื่อง ประสบการณ์และแนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
– ชี้แจงแนวทางจุดเน้นการดำเนินงานโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
– ระดมความคิดเห็นแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2561
– บรรยาย เรื่อง แนวทางการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติปีที่ 1
– ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
– ศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชน อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *