ฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมการเกษตร ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น

วันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2560 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมการเกษตร ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น โดยมี นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง สำนักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 9 จำนวน 100 คน โดยมีประเด็นในการฝึกอบรมดังนี้
– การบรรยาย “ระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร”
– การฝึกปฏิบัติ “ระบบสารสนเทสกรมส่งเสริมการเกษตร”
– การบรรยายและการฝึกปฏิบัติ “แอพพลิเคชั่นสำหรับงานส่งเสริมการเกษตรสู่การเกษตร 4.0”
– การฝึกปฏิบัติ “แอพพลิเคชั่นสมุดทะเบียนเกษตรกร (DOAE Farmbook) และ “แอพพลิเคชั่นรู้รายแปลง (DOAE Smartchecj)”
– การบรรยาย “การจัดเก็บ วิเคราะห์ และการใช้ประโยชน์ข้อมูล”
– การฝึกปฏิบัติ “การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทสในงานส่งเสริมการเกษตร”
– การฝึกปฏิบัติ “ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security)”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *