ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน โครงการความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการปลูกชาในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 20-21 ธันวาคม 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร นำโดย นายกิตติพันธ์ จันทาศรี ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน โครงการความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการปลูกชาในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในภาคเหนือ ณ โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหารของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ และนางสายสมร เขื่อนสิริมงคล รวมทั้งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) เชียงราย และจังหวัดน่าน ทั้งนี้เพื่อทราบผลการดำเนินงานโครงการความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการปลูกชาในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และพื้นที่ขยายผล เพื่อชี้แจงแผนงานโครงการฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ทั้งนี้เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ตลอดจนการขยายผลโครงการไปสู่เกษตรกรในพื้นที่ข้างเคียงต่อไป
ศึกษาดูงานหมู่บ้านชาอัสสัม ก่อนประชุมคณะทำงานได้ไปศึกษาดูงาน ณ วิสาหกิจชุมชนศรีนาป่าน-ตาแวน ตำบลศรีเรือง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ของพื้นที่เป้าหมายที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้เข้าส่งเสริมอาชีพมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2553 ประกอบด้วย บ้านปางมะโอ หมู่ 9 ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ บ้านพญาไพรเล่าจอ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และบ้านศรีนาป่าน – ตาแวน หมู่ 1 และหมู่ 4 ตำบลเรือง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *