ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จ.เชียงใหม่

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จ.เชียงใหม่ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(เกษตรที่สูง) จากพื้นที่ 6 จังหวัด ผู้แทนจากมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาที่สูง(องค์การมหาชน) รวม 45 คน
ประเด็นการประชุม การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฯ เชิงบูรณาการ การเชื่อมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ทั้งหน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานภายนอก โดยเฉพาะมูลนิธิโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นแหล่งองค์ความรู้ เทคโนโลยีที่ประสบความสำเร็จที่เป็นต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่สูง
ผลการประชุม ได้มีการจัดทำแผนงานเชิงบูรณาการร่วมกันและเชื่อมโยงกันในมิติต่างๆ รวมถึงแนวทางให้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(เกษตรที่สูง) นำนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของกรมฯ ไปวิเคราะห์วางแผนและพัฒนาศูนย์ ให้เป็นศูนย์ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและดึงดูดท่องเที่ยวมาเยี่ยมชม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *