ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2560 เพื่อรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และร่วมกันพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ณ สำนักงานกปร. โดยมี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธาน และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม
ประเด็นในการประชุมเรื่อง ผลงานการขยายผลในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ผ่านการฝึกอบรม
งานสาธิต และงานขยายผลอื่นๆ ของศูนย์ศึกษาฯ ทั้ง 6 แห่ง ในปีงบประมาณ 2560 มีประชาชนได้เรียนรู้จำนวน 95 เรื่อง และการเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการโครงการศูนย์ศึกษาฯ
ในส่วนของการพิจารณา ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาฯ ในการบริหารจัดการโครงการ
ศูนย์ศึกษาฯ หลัก 6 แห่ง และศูนย์สาขา 17 แห่ง เห็นควรให้มีการปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
การดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาฯ และคณะทำงานของศูนย์สาขา เพื่อให้มีโครงสร้างการบริหารจัดการที่เป็นรูปแบบเดียวกัน และมีการกำหนดทิศทางเป็นไปในทางเดียวกัน การบริหารจัดการโครงสร้างและอัตรากำลังสนับสนุนโครงการศูนย์ศึกษาฯ โดยให้แต่ละหน่วยงานกำหนดอัตรากำลังที่ร่วมปฏิบัติงานในศูนย์ศึกษาฯ
ในจำนวนที่เหมาะสมไว้ในกรอบอัตรากำลังของหน่วยงานเป็นการถาวร และหากมีอัตราว่างจะต้องมีอัตรากำลังมาทดแทนทันที
ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ต้องดำเนินการตามมติที่ประชุมคือ การบริหารจัดการโครงสร้างและอัตรากำลังสนับสนุนโครงการศูนย์ศึกษาฯ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *