สัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2560 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร จัดสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญการดำเนินการตามทางสืบสานน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติในพื้นที่อย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน และเพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินโครงการฯ ให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 150 คน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 9 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(เกษตรที่สูง)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *