ฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการสรุปประเด็นและการนำเสนอข้อมูล ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1

วันที่ 1 – 4 ธันวาคม 2560 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการสรุปประเด็นและการนำเสนอข้อมูล ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1 มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 50 คน ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ มีวัตถุประสงการฝึกอบรมเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสรุปประเด็นและนำเสนอข้อมูล และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักสูตร ดังนี้
– แนวคิดและหลักการสรุปประเด็น
– เทคนิคหรือเครื่องมือการสรุปประเด็น
– เทคนิคการนำเสนอข้อมูล
– การฝึกปฏิบัติการสรุปประเด็นและการนำเสนอข้อมูล

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *