ประชุมกับสำนักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะที่ 1

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เข้าร่วมประชุมกับสำนักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะที่ 1( 1.1 และ 1.3) ณ ห้องประชุมตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล โดยมี รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประธานกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะที่ 1 (ประเด็นเรื่อง การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้) โดยกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ได้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดงบประมาณสำหรับจัดทำกรอบข้อเสนอเบื้องต้น (Pre – ceiling) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 36,599,500 บาท และจัดส่งข้อมูลดังกล่าว ให้กับสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเสนอต่อสำนักงบประมาณเรียบร้อยแล้ว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *