ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายบริหาร (นายสงกรานต์ ภักดีคง)
เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อพิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติงานประจำปี 2560 และแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2561 และปี 2562 พร้อมทั้งทบทวนและพิจารณาปรับแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564) ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ ผู้แทนสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ผู้แทนกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเกษตรจังหวัดชุมพร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *