ร่วมพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ ในโอกาสบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวารถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 21 มกราคม 2560 นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริการจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ร่วมพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ ในโอกาสบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวารถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมี พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน กล่าวรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายความอาลัย และกล่าวอนุโมทนากุศลการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เป็นตัวแทนผู้บริจาคมอบโค-กระบือให้แก่ตัวแทนเกษตรกร จำนวน 989 ตัว ตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร