ร่วมจัดนิทรรศการเรื่องการใช้ระบบน้ำรูปแบบต่างๆสำหรับพืชผัก ณ ค่ายพระราม 6

คณะทีมงาน กลุ่มโครงการพระราชดำริและฝ่ายช่าง ร่วมจัดนิทรรศการเรื่องการใช้ระบบน้ำรูปแบบต่างๆสำหรับพืชผัก โดยจัดในพื้นที่หน่วยร่วมสนองงานโครงการพระราชดำริ ณ ค่ายพระราม6 จ.เพชรบุรี เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ พร้อมได้มีคณะนักเรียนเข้าร่วมชมนิทรรศการ ดังกล่าว