ให้บริการประชาชน ณ จุดรับรองและบริการประชาชนของรัฐบาล โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 22 ธันวาคม 2559 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ได้รับมอบหมายจากกรมเสริมการเกษตร ให้บริการประชาชน ณ จุดรับรองและบริการประชาชนของรัฐบาล โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้บริการน้ำ กาแฟ และผลิตภัณฑ์แม่บ้าน