โครงการ “เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรกับสังคมเมือง”(ปิดรับสมัคร)

ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

โครงการ “เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรกับสังคมเมือง”

ณ อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์  กรมส่งเสริมการเกษตร

ใบสมัครดาวน์โหลด ที่นี่

แผนที่ กรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลด ที่นี่