Category Archives: โครงการคลีนิกเกษตร

01ส.ค./62

เปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมกันทั่วประเทศ

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริการจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

27พ.ย./61

ประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. นายสุรเดช เตียวตระกูล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Continue reading

27ก.ค./60

ร่วมเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

17ก.ค./59

การเตรียมความพร้อมในการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 นางจุไรรัตน์  แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร และคณะ ได้เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติ ระดับประเทศ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี 2559 ระหว่างวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

24มิ.ย./59

ประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

นางนงนุช  แตงทรัพย์ ผู้อำนวยกลุ่มโครงการพระราชดำริ ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติ ระดับประเทศ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมในการจัดงานโครงการดังกล่าว ในวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมสำนักชลประทานที่ 6 อ.เมือง จ.ขอนแก่น

04พ.ค./59

กิจกรรมลดการเผาวัสดุทางการเกษตรอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

สำนักงานเกษตรอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่จัดกิจกรรมลดการเผาวัสดุทางการเกษตร โดยนำมาทำเป็นก้อนเชื้อเห็ดฟางและเห็ดโคนน้อย ภายใต้โครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2559

04พ.ค./59

งานคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ จังหวัดลำพูน

สำนักงานเกษตรที่สูงจังหวัดลำพูนร่วมจัดนิทรรศการงานคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ จังหวัดลำพูนครั้งที่ 3 ณ. ศูนย์ราชการอำเภอลี้ จ.ลำพูน โดยในงานมีการจ่ายกล้าพันธุ์พืชผัก มะเขือ พริก มะละกอ และน้ำดื่มเย็น น้ำเสาวรส น้ำฟักข้าว เป็นที่พอใจแก่เกษตรกรและท่านประธานในพิธีอย่างมาก ซึ่งมีเกษตรกรมาเข้ารับบริการในศูนย์ 370 ราย แจกกล้าพันธุ์ 3000 กล้า และเข้าฐานฟังความรู้เรื่องพืชใช้น้ำน้อยโดยระบบน้ำหยดในการปลูกแตงญีปุ่น