Category Archives: ฝ่ายบริการงานช่างเกษตร

31ก.ค./63

ติดตามการฝึกอบรมช่างเกษตรท้องถิ่นระดับ 3 ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

วันที่ 29-31 กรกฎาคม 2563 ฝ่ายบริการงานช่างเกษตร กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ติดตามการฝึกอบรมช่างเกษตรท้องถิ่นระดับ 3 ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร Continue reading

28ส.ค./61

เอกสารแนะนำ “ระบบการให้น้ำพืช”

เอกสารคำแนะนำเรื่อง “ระบบการให้น้ำพืช” เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เรื่องระบบการให้น้ำพืช โดยจะเน้นถึงการเลือกใช้ระบบให้น้ำพืชให้ถูกต้องและเหมาะสมกับความต้องการน้ำของพืช Continue reading

24มี.ค./60

งานวันถ่ายทอดความรู้ด้านเครื่องจักรกลเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโครงการส่งเสริมการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร

วันที่ 23 มีนาคม.2560 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรชัยนาท Continue reading

22มี.ค./60

ควบคุมการติดตั้งท่อและหัวปล่อยน้ำ ณ โรงเรียนนายร้อย จปร.

นายพีระ ช้างเยาว์ หัวหน้าฝ่ายบริการงานช่างเกษตร กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

21มี.ค./60

งานจ้างเหมาก่อสร้างป้ายชื่อกรมส่งเสริมการเกษตร

นายสุพจน์ แก้วปินตา นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ฝ่ายบริการงานช่างเกษตร กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

17มี.ค./60

ควบคุมการติดตั้งระบบน้ำ ณ โรงเรียนนายร้อย จปร.

วันที่ 8 และ 16 มีนาคม 2560นายพีระ ช้างเยาว์ หัวหน้าฝ่ายบริการงานช่างเกษตร กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

23ก.พ./60

ติดตามควบคุมการติดตั้งระบบให้น้ำ แปลงปลูกไม้ผลภาคใต้ ณ โรงเรียนนายร้อย จปร.

นายพีระ ช้างเยาว์ หัวหน้าฝ่ายบริการงานช่างเกษตร กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร พร้อมทีมงาน Continue reading

23ก.พ./60

กำหนดแผนปฏิบัติงานการดูแลรักษาระบบการให้น้ำ แปลงสาธิตการปลูกชาอู่หลงอินทรีย์

               นายพีระ ช้างเยาว์ หัวหน้าฝ่ายบริการงานช่างเกษตร กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร พร้อมทีมงาน Continue reading

29ธ.ค./59

ร่วมจัดนิทรรศการเรื่องการใช้ระบบน้ำรูปแบบต่างๆสำหรับพืชผัก ณ ค่ายพระราม 6

คณะทีมงาน กลุ่มโครงการพระราชดำริและฝ่ายช่าง ร่วมจัดนิทรรศการเรื่องการใช้ระบบน้ำรูปแบบต่างๆสำหรับพืชผัก โดยจัดในพื้นที่หน่วยร่วมสนองงานโครงการพระราชดำริ ณ ค่ายพระราม6 จ.เพชรบุรี เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ พร้อมได้มีคณะนักเรียนเข้าร่วมชมนิทรรศการ ดังกล่าว

28พ.ค./59

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2559

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุพรรณบุรี และชุมชนบ้านลูกแก ร่วมจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2559 ณ ที่พักสงฆ์บ้านลูกแก ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยปลูกต้นไม้ จำนวน 300 ต้น พื้นที่จำนวน 5 ไร่

26พ.ค./59

กิจกรรมให้บริการซ่อมแซมเครื่องยนต์ โดยช่างเกษตรท้องถิ่น

ฝ่ายบริการงานช่างเกษตร กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ร่วมและติดตาม งานโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ปี2559 กิจกรรมให้บริการซ่อมแซมเครื่องยนต์ โดยช่างเกษตรท้องถิ่นผู้ผ่านการอบรม จากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จ.ร้อยเอ็ด ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่4 บ้านเมืองแก้ว ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 26 พฤษภาคม 2559

03พ.ค./59

การปรึกษาด้านเครื่องยนต์และระบบให้น้ำในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

วันที่ 3-4 พ.ค.59 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรชัยนาท ร่วมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ จำนวน 2 จังหวัด คือ
1. ณ เทศบาลเมืองพิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี. มีเกษตรกรร่วมงาน ปนะมาณ 500 ราย มีเกษตรกรใช้บริการที่ศูนย์ฯ จำนวน 20 ราย ให้คำปรึกษาด้านเครื่องยนต์และระบบให้น้ำ
2.ณ วัดพิกุลทอง ต.พิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี มีเกษตรกรร่วมงานประมาณ500ราย มีใช้บริการศูนย์ 30 ราย

30เม.ย./59

การสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ระบบการให้น้ำเพื่อการเกษตรและการรใช้แผงโซล่าเซลในการปั้มน้ำการเกษตร

วันที่ 29 เมษายน 2559 พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ รัฐมนตรีว่าการเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติ ระดับประเทศ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ  ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดชัยนาท ร่วมให้การต้อนรับและจัดนิทรรศการท่านประธาน และอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรให้เกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการเรื่องการสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ระบบการให้น้ำเพื่อการเกษตรและการรใช้แผงโซล่าเซลในการปั้มน้ำการเกษตร โดยนายประสิทธิ์ โพธิ์ยี่ ผู้อำนวยการศูนย์ฯวิศวกรรมเกษตร นายวิทยา สุขจาด นายไพศาล สอนรอด นายวิโรท ทองคุ้ม พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ  ณ โรงเรียนวัดสิงห์ ตำบลวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท เกษตรกรร่วมงาน 1,400 ราย

30มี.ค./59

การตรวจเยื่ยมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

30 มีนาคม 2559 นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ตรวจเยื่ยมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท และมอบใบประกาศนียบัตร ป้ายช่างเกษตรท้องถิ่น  ผู้ผ่านการฝึกอบรมช่างเกษตรระดับ 3

03มี.ค./59

โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลเกษตรทดแทนแรงงาน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการงานช่างเกษตร ดำเนินการติดตามงานและประเมินสถาณการณ์ โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลเกษตรทดแทนแรงงาน กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2559 ณ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี. มีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 25 คน. โดยหลังการฝึกอบรมเกษตรกรผู้ผ่านการอบรมสามารถ ที่จะแนะนำการใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตรและสามารถให้บริการซ่อมแซมเครี่องยนต์เกษตรแก่เกษตรในชุมชนใด้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ โดยการฝึกอบรมครั้งนี้ มีศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านวิศวกรรมเกษตร จ.ชัยนาท เป็นหน่วยปฏิบัติในการจัดอบรม

20ม.ค./59

โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ปี2559

ฝ่ายบริการงานช่างเกษตร ดำเนินการติดตามประเมินสถานการณ์ การฝึกอบรมกิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรช่างเกษตรท้องถิ่นระดับ 1 ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ปี 2559 ของ ศทว.ร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 12-15 ม.ค 59 ณ  อ.วาปีปทุม อ.พยัคภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ดังนี้ เกษตรเข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 50 คน (2รุ่น) โดยมีนายอำเภอพยัคภูมิพิสัยมาเยี่ยมการฝึกอบรม พร้อมมอบของให้แก่เกษตรกร ซึ่งเกษตรที่เข้ารับการฝึกอบรมให้ความร่วมมือในการอบรมเปนอย่างดี และพร้อมที่จะเข้ารับการอบรม ระดับ 2-3 ต่อไป