Category Archives: กลุ่มส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลเกษตร

27ก.พ./63

ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง

เมื่อวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มวิศวกรรมเกษตร กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

21ก.พ./63

ติดตามผลการดำเนินการคณะกรรมการ และตรวจสภาพชุดเครื่องมือไถระเบิดดินดาน

20 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มวิศวกรรมเกษตร ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการสถาบันการเงินชุมชนหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี Continue reading

04ก.พ./63

ประชุมหารือแนวทางการป้องกันการเผาเศษซากพืชหรือวัชพืช และเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่การเกษตร

นางปาลลิน พวงงมี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการป้องกันการเผาเศษซากพืชหรือวัชพืช และเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่การเกษตร Continue reading

18พ.ค./62

แจ้งเตือนงดการเผาในพื้นที่การเกษตร 17 – 23 พ.ค.62

(อย่า)(อย่า)(อย่า)คำแจ้งเตือนงดการเผาในพื้นที่การเกษตร จากกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์สภาวะทางอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 17 – 23 พฤษภาคม 2562 Continue reading

10พ.ค./62

แจ้งเตือนงดการเผาในพื้นที่การเกษตร 10 – 16 พ.ค.62

(อย่า)(อย่า)(อย่า)คำแจ้งเตือนงดการเผาในพื้นที่การเกษตร จากกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์สภาวะทางอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 10 – 16 พฤษภาคม 2562 Continue reading

06พ.ค./62

แจ้งเตือนงดการเผาในพื้นที่การเกษตร วันที่ 3 – 9 พ.ค. 62

(อย่า)(อย่า)(อย่า) คำแจ้งเตือนงดการเผาในพื้นที่การเกษตร จากกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์สภาวะทางอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 3 – 9 พฤษภาคม 2562 Continue reading

27เม.ย./62

แจ้งเตือนงดการเผาในพื้นที่การเกษตร 27 เมษา 62

⚠️⚠️⚠️ คำแจ้งเตือนงดการเผาในพื้นที่การเกษตร จากกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์สภาวะทางอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2562 แยกรายวัน Continue reading

18มี.ค./62

แจ้งเตือนเกษตรกรงดเผาในพื้นที่การเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา ขอแจ้งเตือนเกษตรกรงดเผาในพื้นที่การเกษตร จากการคาดการณ์สภาวะทางอุตุนิยมวิทยาล่วงหน้าทุก 7 วัน Continue reading

07มี.ค./62

กรมส่งเสริมการเกษตร ชวนร่วมงานบริการซ่อมเครื่องยนต์เกษตรแก่เกษตรกรฟรี!

วันที่ 7 มีนาคม 2562 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

12ก.พ./62

ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อหารือ เรื่องปัญหามลพิษฝุ่นละอองในอากาศ ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มวิศวกรรมเกษตร กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

20ธ.ค./61

ทดสอบแอปพลิเคชัน Farm Gear ในแปลงส่งเสริมการเกษตรระบบแปลงใหญ่ (ต้นแบบ) ประชารัฐ

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 กลุ่มวิศวกรรมเกษตร กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

22พ.ย./61

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่และเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ประจำปี 2562

วันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2561 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

28ส.ค./61

เอกสารแนะนำ “ระบบการให้น้ำพืช”

เอกสารคำแนะนำเรื่อง “ระบบการให้น้ำพืช” เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เรื่องระบบการให้น้ำพืช โดยจะเน้นถึงการเลือกใช้ระบบให้น้ำพืชให้ถูกต้องและเหมาะสมกับความต้องการน้ำของพืช Continue reading

27ส.ค./61

ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตรปี 2561

วันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2561 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

05ก.ค./61

ร่วมประชุมรับฟังการนำเสนอข้อมูลความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านการเกษตรของประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 กลุ่มวิศวกรรมเกษตร กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading