Category Archives: กลุ่มโครงการพระราชดำริ

21ก.ย./61

ประชุมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 21 กันยายน 2561 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

19ก.ย./61

ตรวจติดตามโครงการพัฒนาตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 19 กันยายน 2561 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

10ส.ค./61

ขยายผลโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ณ จังหวัดสุรินทร์และนครราชสีมา

เร็วๆ นี้ กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริฒโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

09ส.ค./61

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 12 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 12 Continue reading

07ส.ค./61

ร่วมกิจกรรมงานวันรวมใจคืนกล้วยไม้สู่ป่า เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

19ก.ค./61

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

12ก.ค./61

อบรมการจัดทำข้อมูลฐานการเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชัน Museum Poll

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

10ก.ค./61

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

22มิ.ย./61

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมชมโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน จ.บึงกาฬ

วันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2561 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

20มิ.ย./61

ร่วมเดินทางตรวจเยี่ยม มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานโครงการพระราชดำริให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 18 – 20 มิถุนายน 2561 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading