Category Archives: กลุ่มโครงการพระราชดำริ

27พ.ย./61

ประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. นายสุรเดช เตียวตระกูล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Continue reading

12พ.ย./61

ร่วมจัดนิทรรศการในหัวข้อ “ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อ ในติมอร์-เลสเต”งานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง Continue reading

30ต.ค./61

ติดตามงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เมื่อวันที่ 29-30 ตุลาคม 2561 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวะกรรมเกษตร Continue reading

25ต.ค./61

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ

นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

23ต.ค./61

ติดตามงานโครงการศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร ณ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวะกรรมเกษตร Continue reading

21ก.ย./61

ประชุมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 21 กันยายน 2561 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

19ก.ย./61

ตรวจติดตามโครงการพัฒนาตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 19 กันยายน 2561 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

10ส.ค./61

ขยายผลโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ณ จังหวัดสุรินทร์และนครราชสีมา

เร็วๆ นี้ กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริฒโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

09ส.ค./61

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 12 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 12 Continue reading

07ส.ค./61

ร่วมกิจกรรมงานวันรวมใจคืนกล้วยไม้สู่ป่า เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading