Category Archives: กลุ่มส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลเกษตรรายย่อย

19ก.ค./61

เข้าร่วมงานเสาวนาหัวข้อ “ถอดบทเรียนการใช้ประโยชน์จากระเบียงเศรษฐกิจ กรณีเส้นทาง R3A” โครงการบทเรียนการใช้ประโยชน์ระเบียงเศรษฐกิจเพื่อการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน : กรณีศึกษาเส้นทาง R3A

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 กลุ่มวิศวกรรมเกษตร กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

13มี.ค./60

งานมหกรรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ประจำปี 2560 อกม. “เฝ้าระวังสร้างเกษตรชุมชนปลอดการเผา”

 วันที่ 7 – 8 มีนาคม 2560 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

24พ.ย./59

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่และเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ ประจำปี 2560

                                               นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่และเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ ประจำปี 2560 ได้นำคณะผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เริ่มเวลา 08.00 น. ณ ห้องสุพรรณิกา โรงแรมเชียงราย แกรนด์รูม จังหวัดเชียงราย

                                    หลังเสร็จกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีฯ ประธานฯ เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่และเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ ประจำปี 2560 โดยมีนายกิตติพันธ์ จันทาศรี รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลเกษตรรายย่อยกล่าวรายงาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมเชียงราย แกรนด์รูม จังหวัดเชียงราย มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจากส่วนกลาง สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ ในพื้นที่ 10 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดน่าน เชียงราย ตาก ลำปาง พะเยา แพร่ เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน และจังหวัดอุตรดิตถ์ รวม 85 คน โดยประธานฯ ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคนให้ความสำคัญในการส่งเสริมและปฏิบัติงานในเรื่องนี้อย่างจริงจัง และเร่งดำเนินการให้เกิดการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร โดยเน้นการทำงานเชิงรุก เร่งสร้างความรู้ ความเข้าใจกับเกษตรกร และขอให้มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนบูรณาการโครงการส่งเสริมการเกษตรต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน และที่สำคัญขอให้มีการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานอย่างเป็นปัจจุบัน

211125591211125592

211125593211125594

211125596211125595

08ก.ย./59

จากเกษตรแปลงใหญ่ “ประชารัฐ” สู่ไทยแลนด์ 4.0

วันที่ 8 กันยายน 59 นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการทิศทางเกษตรไทยภายใต้โมเดลไทยแลนด์ 4.0 และบรรยายพิเศษ หัวข้อ จากเกษตรแปลงใหญ่ “ประชารัฐ” สู่ไทยแลนด์ 4.0 จัดโดยสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย ณ ห้อง Amber 2 Hall 5 อิมแพค เมืองทองธานี

 

08ก.ย./59

การแสดงเทคโนโลยีของกรมส่งเสริมการเกษตรในงาน SIMA ASEAN Thailand 2016

วันที่ 8 ก.ย. 59 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร จัดการแสดงเทคโนโลยีในงาน SIMA ASEAN Thailand 2016 ณ ศูนย์ประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีนางจินตนา ชัยยวรรณาการ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เยี่ยมชมนิทรรศการกรมส่งเสริมการเกษตร
ในงานแสดง SIMA ASEAN Thailand 2016 ณ Hall 5-6 อิมแพ็คเมืองทองธานี

คณะผู้ร่วมเปิดงาน และอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้เยี่ยมชมบูธของกรมฯ ซึ่งจัดโดยกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร นำเสนอผลงานเด่นของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดชัยนาท และจังหวัดร้อยเอ็ด ใน 2 ประเด็น คือ การสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น และระบบให้น้ำและพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร
ภายในบูธมีการแสดงเทคโนโลยีในหัวข้อดังกล่าว เอกสารเผยแพร่ และวิทยากรให้ความรู้ คำแนะนำ โดยเจ้าหน้าที่จากกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดชัยนาท และจังหวัดร้อยเอ็ด

17ส.ค./59

งานแถลงข่าว SIMA ASEAN Thailand 2016

วันที่ 17 ส.ค. 59 นางจุไรรัตน์  แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เป็นผู้แทนกรมฯ ร่วมงานแถลงข่าว SIMA ASEAN Thailand 2016 ณ โรงแรมเรดิสัน บลู พลาซ่า สุขุมวิท 27 โดยมีผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ษ. ท่านสุรพล จารุพงศ์ เป็นประธานเปิดงาน

10ส.ค./59

ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตเกษตร

วันที่ 9 สิงหาคม 2559 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร จัดศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตเกษตร ณ บริษัท ผลไม้แปรรูปวรพร จำกัด อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นผู้ผลิตมะม่วงแปรรูป ตราสินค้า “วรพร” จำหน่ายในร้านสะดวกซื้อ/ซุปเปอร์มาเก็ตในประเทศ และส่งออกกว่า 15 ประเทศ และการศึกษาดูงานครั้งนี้ได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่องกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ การบริหารจัดการวัตถุดิบและสินค้าไปยังตลาดต่างๆ โดยมีเจ้าหน้าที่ของกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท และ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมครั้งนี้จำนวน 20 คน

23มิ.ย./59

วันสาธิตการลดต้นทุนการผลิตข้าวและรณรงค์การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตปี 2559

นายประสิทธิ์  โพธิ์ยี่ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดชัยนาท ได้มอบหมาย นายขันติทัติ วิมลเศรษฐ์ นายช่างเครื่องยนต์ร่วมการจัดงานวันสาธิตการลดต้นทุนการผลิตข้าวและรณรงค์การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตปี 2559 เรื่องการไถกลบฟางข้าวเพื่อการปรับปรุงดินเพิ่มอินทรียวัตถุ และนำชุดไถกลบฟางประกอบด้วย ไถหัวหมูและไถจานเพลาหมุน มาแสดงด้วย ในวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท มีเกษตรกรเข้าร่วมจากอำเภอต่างๆ รวม 500 ราย

20มิ.ย./59

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชพลังงาน (มันสำปะหลัง) จังหวัดสระแก้ว

วันที่ 20 มิถุนายน 2559 นางจุไรรัตน์  แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร และคณะ ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day การพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชพลังงาน (มันสำปะหลัง) และบริการทางการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 ณ บ้านธารนพเก้า ต.พนมเพลิง อ.เขาแกรรจ์ จ.สระแก้ว โดยมีนายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประะานเปิดงาน เกษตรกรเข้าร่วม 500 คน เป้าหมายลดต้นทุน 3,561 บาทต่อไร่ ลดเหลือ 2,808 บาทต่อไร่

16มิ.ย./59

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การให้บริการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท และ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมกันดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดเวทีเชื่อมโยงการให้บริการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง ในระหว่างวันที่ 13-15 มิ.ย. 59 ณ บ้านสวนรีสอร์ท จังหวัดนครสวรรค์ มีผู้เข้าร่วมจากสำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ และกรรมการบริหารงานศูนย์บริการเตรียมดินฯ ใน 10 จังหวัด เข้าร่วม รวม 63 ราย

07มิ.ย./59

งานวันสาธิตการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เครื่องจักรกล

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาทได้ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการจัดงานวันสาธิตการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เครื่องจักรกล ณ บ้านวัดพระแก้ว ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในงานดังกล่าว และผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตรให้เกียรติเข้าร่วมงาน ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ปี 2559 ที่มีเป้าหมายในการส่งเสริมและสาธิตให้เกษตรกร ไม่น้อยกว่า500 ราย มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเทคนิคการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในการเพาะปลูกข้าว และเทคโนโลยีการเกษตรต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตในการเพาะปลูกข้าว นอกจากนั้น ยังมีการจัดแสดงเครื่องจักรกลการเกษตรในการผลิตข้าวของภาคเอกชน จัดให้เกษตรกรได้เยี่ยมชม ศึกษาการทำงาน และพบปะผู้จำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตรในพื้นที่ ซึ่งเป็นการนำเสนอทางเลือกในการพัฒนาการใช้เครื่องจักรกลในการยกระดับการผลิตข้าวให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่ง ตลอดจนจัดให้มีกิจกรรมให้เกษตรกรได้ร่วมสนุกและได้รับความรู้ โดยการจัดแข่งขันทางการเกษตร ประกอบด้วย การแข่งขันซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตร การแข่งขันทำเทือกสำหรับรองรับการปลูกข้าว และการแข่งขันขนย้ายเมล็ดข้าว

31พ.ค./59

ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน

30 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2559 กลุ่มส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลเกษตรรายย่อย ร่วมกับ กลุ่มส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลเกษตร ติดตามผลการดำเนินงานของเกษตรกร จากการฝึกอบรมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน หลักสูตรเครื่องเกี่ยวนวดข้าว ณ จังหวัดอุบลราชธานี

28พ.ค./59

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2559

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุพรรณบุรี และชุมชนบ้านลูกแก ร่วมจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2559 ณ ที่พักสงฆ์บ้านลูกแก ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยปลูกต้นไม้ จำนวน 300 ต้น พื้นที่จำนวน 5 ไร่

04พ.ค./59

การจัดการครุภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร

วันที่ 4  พ.ค. 59 เวลา 10.00 น. กลุ่มส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลเกษตรรายย่อย และกลุ่มส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลเกษตร ผู้แทน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ร่วมกับ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมเกษตรที่ 2 จังหวัด ร้อยเอ็ดและกองคลัง ประชุมเรื่องการจัดการครุภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9   จังหวัดพิษณุโลก มีนายธีระศักดิ์  ขุมเงิน เป็นประธานที่ประชุม

03พ.ค./59

การปรึกษาด้านเครื่องยนต์และระบบให้น้ำในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

วันที่ 3-4 พ.ค.59 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรชัยนาท ร่วมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ จำนวน 2 จังหวัด คือ
1. ณ เทศบาลเมืองพิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี. มีเกษตรกรร่วมงาน ปนะมาณ 500 ราย มีเกษตรกรใช้บริการที่ศูนย์ฯ จำนวน 20 ราย ให้คำปรึกษาด้านเครื่องยนต์และระบบให้น้ำ
2.ณ วัดพิกุลทอง ต.พิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี มีเกษตรกรร่วมงานประมาณ500ราย มีใช้บริการศูนย์ 30 ราย

30เม.ย./59

การสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ระบบการให้น้ำเพื่อการเกษตรและการรใช้แผงโซล่าเซลในการปั้มน้ำการเกษตร

วันที่ 29 เมษายน 2559 พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ รัฐมนตรีว่าการเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติ ระดับประเทศ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ  ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดชัยนาท ร่วมให้การต้อนรับและจัดนิทรรศการท่านประธาน และอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรให้เกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการเรื่องการสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ระบบการให้น้ำเพื่อการเกษตรและการรใช้แผงโซล่าเซลในการปั้มน้ำการเกษตร โดยนายประสิทธิ์ โพธิ์ยี่ ผู้อำนวยการศูนย์ฯวิศวกรรมเกษตร นายวิทยา สุขจาด นายไพศาล สอนรอด นายวิโรท ทองคุ้ม พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ  ณ โรงเรียนวัดสิงห์ ตำบลวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท เกษตรกรร่วมงาน 1,400 ราย