Category Archives: กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ

14ก.ย./61

ติดตามงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี

ในวันที่ 14 กันยายน 2561 กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

13ก.ย./61

ติดตามงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตร จังหวัดกาฬสินธุ์

ในวันที่ 13 กันยายน 2561 กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

30ส.ค./61

ขอเชิญฝึกอาชีพด้านการเกษตรงาน “เกษตรสร้างชาติ” ในวาระกรมส่งเสริมการเกษตรครบรอบ 50 ปี

ขอเชิญฝึกอาชีพด้านการเกษตรงาน “เกษตรสร้างชาติ” ในวาระกรมส่งเสริมการเกษตรครบรอบ 50 ปี
ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ Continue reading

23มิ.ย./61

ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเฮมพ์บนพื้นที่สูงภาคเหนือ

วันที่ 23 มิถุนายน 2561 กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

20มิ.ย./61

ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ความร่วมมือชาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

22พ.ค./61

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาภาคการเกษตรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้แผนงานบูรณาการฯ และโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

01พ.ค./61

ถ่ายทำ รายการ สเตชั่นไฟว์ ช่วงสารคดีชุด คนเกษตร พันธุ์ดี ช่อง 5 ตอนที่ 6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร จ.อุทัยธานี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

08มี.ค./61

ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินดินทำกินของเกษตรกร

วันที่ 6 – 8 มีนาคม 2561 กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

21ธ.ค./60

ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน โครงการความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการปลูกชาในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 20-21 ธันวาคม 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร นำโดย นายกิตติพันธ์ จันทาศรี ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

14ธ.ค./60

ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จ.เชียงใหม่

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร Continue reading