Category Archives: ข่าวสาร

02เม.ย./61

ร่วมงานแถลงข่าวความคืบหน้าการแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้งด้านการเกษตร

วันที่ 2 เมษายน 2561 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

20มี.ค./61

ประชุมคณะทำงานพระราชพิธิพืชมงคลแรกนาขวัญ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 20 มีนาคม 2561 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

15มี.ค./61

เข้าร่วมชี้แจง ประเด็นการสร้างอาคาร “สืบสานปณิธานเพื่ออาหารกลางวัน” ในโอกาสครบรอบ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 15 มีนาคม 2561 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

07มี.ค./61

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม “สร้างรอยยิ้มให้น้องในโรงเรียน ตชด.”

วันที่ 7 มีนาคม 2561 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

20ก.พ./61

ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

13ก.พ./61

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ในโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

13ก.พ./61

ประเมินความเป็นไปได้ในการจัดทำศูนย์สาธิตการแปรรูป ภายใต้ “โครงการสร้างรอยยิ้มให้น้องในโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน” ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 112

วันที่ 13 ก.พ. 61 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

13ก.พ./61

รับแนวทางการดำเนิน “โครงการสร้างรอยยิ้มให้น้องในโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน”

วันที่ 13 ก.พ. 61 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

25ม.ค./61

อบรม หลักสูตรเทคโนโลยีด้านการเกษตร รุ่นที่ 3 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง

วันที่ 17- 24 มกราคม 2561 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

17ธ.ค./60

สัมมนาเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ณ นาคาคีรี รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2560 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

04ธ.ค./60

ฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการสรุปประเด็นและการนำเสนอข้อมูล ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1

วันที่ 1 – 4 ธันวาคม 2560 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

17พ.ย./60

การประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็นปี พ.ศ.2560

การประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็นปี พ.ศ.2560
“ทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา” Continue reading

14พ.ย./60

พิธีวางพานพุ่ม เนื่องในเนื่องในงาน”วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560″

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

13พ.ย./60

ร่วมพิธีเปิดงานและร่วมจัดนิทรรศการใน Theme “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” เนื่องในงาน”วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560″

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

29ต.ค./60

ร่วมพิธีจุดเทียนถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

วันที่ 29 ตุลาคม 2560 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading