Category Archives: ข่าวสาร

30เม.ย./62

ประกาศผลผู้ชนะการจัดการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ Continue reading

27ก.พ./62

ร่วมทดสอบระบบ Application Farmgear สำหรับใช้บริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตรในพื้นที่

วันที่ 26 – 27 ก.พ. 62 เวลา 09.30 น. กลุ่มวิศวกรรมเกษตร กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริการจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

25ก.พ./62

การถ่ายทอดเทคโนโลยี Application Farm Gear ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13:00 น. กลุ่มวิศวกรรมเกษตร กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

15ก.พ./62

เกษตรจับมืออุตุร่วมพยากรณ์ภูมิอากาศเพื่อการเกษตร

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มวิศวกรรมเกษตร กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

14ก.พ./62

ประชุมหารือแนวทางการรณรงค์โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ภายใต้สโลแกน “เกษตรกรไทย ร่วมใจหยุดเผาในไร่นา”

วันที่ 14 ก.พ.2562 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

08ก.พ./62

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว รุ่น ALRO 1”

วันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มวิศวกรรมเกษตร กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรรมเกษตร Continue reading

05ก.พ./62

ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนแผนงานและโครงการฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

22ม.ค./62

เข้าร่วมประชุมหารือการเตรียมการจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2562

วันที่ 22 มกราคม 2561 ฝ่ายบริการงานช่างเกษตร กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

24ธ.ค./61

ประชุมพิจารณากรอบการดำเนินงานโครงการสำคัญเร่งด่วน (Quick win)

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

13พ.ย./61

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเกี่ยวข้าว ณ แปลงนาสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

12ต.ค./61

กรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ลดการปลูกข้าวนาปรัง

กรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมหน่วยงานร่วมบูรณาการวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง Continue reading

21ก.ย./61

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาการเตรียมดิน ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 21 กันยายน 2561 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

28ส.ค./61

เอกสารแนะนำ “ระบบการให้น้ำพืช”

เอกสารคำแนะนำเรื่อง “ระบบการให้น้ำพืช” เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เรื่องระบบการให้น้ำพืช โดยจะเน้นถึงการเลือกใช้ระบบให้น้ำพืชให้ถูกต้องและเหมาะสมกับความต้องการน้ำของพืช Continue reading

08ส.ค./61

ประกาศจ้างจัดนิทรรศการในงาน Agritechnica ASIA 2018

กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร มีความประสงค์จ้างจัดนิทรรศการในงาน Agritechnica ASIA 2018 รายละเอียดตามภาพ Continue reading

03ส.ค./61

ประชุมหารือ เจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่องการปรับปรุงและก่อสร้างบริเวณอาคาร7 และอาคารสืบสานงานโครงการฯ

วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2561นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

26ก.ค./61

โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กรมส่งเสริมการเกษตร

  • เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา Continue reading