Category Archives: ข่าวสาร

13พ.ย./61

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเกี่ยวข้าว ณ แปลงนาสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

12ต.ค./61

กรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ลดการปลูกข้าวนาปรัง

กรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมหน่วยงานร่วมบูรณาการวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง Continue reading

21ก.ย./61

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาการเตรียมดิน ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 21 กันยายน 2561 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

28ส.ค./61

เอกสารแนะนำ “ระบบการให้น้ำพืช”

เอกสารคำแนะนำเรื่อง “ระบบการให้น้ำพืช” เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เรื่องระบบการให้น้ำพืช โดยจะเน้นถึงการเลือกใช้ระบบให้น้ำพืชให้ถูกต้องและเหมาะสมกับความต้องการน้ำของพืช Continue reading

08ส.ค./61

ประกาศจ้างจัดนิทรรศการในงาน Agritechnica ASIA 2018

กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร มีความประสงค์จ้างจัดนิทรรศการในงาน Agritechnica ASIA 2018 รายละเอียดตามภาพ Continue reading

03ส.ค./61

ประชุมหารือ เจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่องการปรับปรุงและก่อสร้างบริเวณอาคาร7 และอาคารสืบสานงานโครงการฯ

วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2561นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

26ก.ค./61

โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กรมส่งเสริมการเกษตร

  • เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา Continue reading
23มิ.ย./61

ร่วมพิธีทอดป่าผ้าสมทบทุนสร้างอาคาร “เกษตรสิริสุข”และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการก่อสร้าง ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโรงเรียนบ้านย่านซื่อ จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 23 มิถุนายน 2651 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร และคณะ Continue reading

08มิ.ย./61

สำรวจพื้นที่แปลงเกษตรโครงการเกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โรงเรียนนายร้อย จปร.จังหวัดนครนายก

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์วงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading