Category Archives: ข่าวสาร

23มิ.ย./61

ร่วมพิธีทอดป่าผ้าสมทบทุนสร้างอาคาร “เกษตรสิริสุข”และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการก่อสร้าง ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโรงเรียนบ้านย่านซื่อ จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 23 มิถุนายน 2651 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร และคณะ Continue reading

08มิ.ย./61

สำรวจพื้นที่แปลงเกษตรโครงการเกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โรงเรียนนายร้อย จปร.จังหวัดนครนายก

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์วงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

07มิ.ย./61

ประชุมหารือ เจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่องการปรับปรุงและก่อสร้างบริเวณอาคาร7 และอาคารสืบสานงานโครงการฯ

วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2561นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

02มิ.ย./61

ร่วมพิธีทอดป่าผ้าสมทบทุนสร้างอาคาร “สืบสานปณิธานเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน” ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ จังหวัดนครพนม

วันที่ 2 มิถุนายน 2651 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

01มิ.ย./61

ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ในพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ จ.นครพนม

วันที่ 1 มิถุนายน 2651 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

13พ.ค./61

ดำเนินงานเตรียมความพร้อมสำหรับพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปี 2561

วันที่ 13 พฤษภาคม 2561 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

08พ.ค./61

ประชุมคณะทำงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี2561 ครั้งที่ 3/2561

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

02เม.ย./61

ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ อาคารสืปสานปณิธานเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ในงานแถลงข่าว เปิดตัวกิจกรรม 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 2 เมษายน 2561 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร Continue reading

02เม.ย./61

ร่วมงานแถลงข่าวความคืบหน้าการแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้งด้านการเกษตร

วันที่ 2 เมษายน 2561 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading