Category Archives: ข่าวสาร

17ธ.ค./60

สัมมนาเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ณ นาคาคีรี รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2560 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

04ธ.ค./60

ฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการสรุปประเด็นและการนำเสนอข้อมูล ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1

วันที่ 1 – 4 ธันวาคม 2560 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

17พ.ย./60

การประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็นปี พ.ศ.2560

การประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็นปี พ.ศ.2560
“ทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา” Continue reading

14พ.ย./60

พิธีวางพานพุ่ม เนื่องในเนื่องในงาน”วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560″

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

13พ.ย./60

ร่วมพิธีเปิดงานและร่วมจัดนิทรรศการใน Theme “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” เนื่องในงาน”วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560″

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

29ต.ค./60

ร่วมพิธีจุดเทียนถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

วันที่ 29 ตุลาคม 2560 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

30ก.ย./60

สัมมนาการขับเคลื่อนงาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ประจำปี 2561

วันที่ 29 – 30 กันยายน 2560 นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

18ส.ค./60

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ในเดือนพฤศจิกายน 2560

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

25ก.ค./60

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการและการจัดแสดงสินค้าในการจัดงาน “เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี”

วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading