Category Archives: ข่าวสาร

02เม.ย./61

ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ อาคารสืปสานปณิธานเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ในงานแถลงข่าว เปิดตัวกิจกรรม 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 2 เมษายน 2561 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร Continue reading

02เม.ย./61

ร่วมงานแถลงข่าวความคืบหน้าการแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้งด้านการเกษตร

วันที่ 2 เมษายน 2561 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

15มี.ค./61

เข้าร่วมชี้แจง ประเด็นการสร้างอาคาร “สืบสานปณิธานเพื่ออาหารกลางวัน” ในโอกาสครบรอบ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 15 มีนาคม 2561 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

07มี.ค./61

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม “สร้างรอยยิ้มให้น้องในโรงเรียน ตชด.”

วันที่ 7 มีนาคม 2561 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

20ก.พ./61

ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

13ก.พ./61

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ในโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

13ก.พ./61

ประเมินความเป็นไปได้ในการจัดทำศูนย์สาธิตการแปรรูป ภายใต้ “โครงการสร้างรอยยิ้มให้น้องในโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน” ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 112

วันที่ 13 ก.พ. 61 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

13ก.พ./61

รับแนวทางการดำเนิน “โครงการสร้างรอยยิ้มให้น้องในโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน”

วันที่ 13 ก.พ. 61 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading