Category Archives: ข่าวสาร

02มี.ค./63

เข้าร่วมการสัมมนา แนวทางการขับเคลื่อนบูรณาการติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการเกษตร

เมื่อวันที่ 28 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มโครงการพระราชดำริ เข้าร่วมการสัมมนา “แนวทางการขับเคลื่อน บูรณาการติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการเกษตร” ณ ห้องพึ่งบุญฯ อาคารวิสัยทัศน์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) Continue reading

28ก.พ./63

การติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง

27-28 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มวิศวกรรมเกษตร กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ดำเนินการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง​ Continue reading

11ก.พ./63

Conference การรับมือสถานการณ์แล้งและการรณรงค์การหยุดเผาในพื้นที่เกษตร

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตรจัด Continue reading

29ม.ค./63

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านบริหารจัดการน้ำ

วันที่ 29 มกราคม 2563 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

27ม.ค./63

ประชุมคณะทำงานด้านประเมินสถานการณ์ภายใต้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 27 มกราคม 2563 นางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

14ม.ค./63

109 ตำบล 54 อำเภอ 20 จังหวัด เสี่ยงขาดน้ำเกษตรนอกเขตชลประทาน

พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเกษตรนอกขตชลประทาน จำนวน 20 จังหวัด 54 อำเภอ 109 ตำบล Continue reading

18ธ.ค./62

การให้บริการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต​ ครั้งที่​ 1​ โดยช่างเกษตรท้องถิ่น​

วันที่​ 18​ ธันวาคม​ 2562​ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริการจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร​พร้อมด้วยศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด​ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่​ ร่วมจัดงาน​การให้บริการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต​ ครั้งที่​ 1​ โดยช่างเกษตรท้องถิ่น​ Continue reading

06ธ.ค./62

กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับบ้านทุ่งตาหนอน ผลสำเร็จของการส่งเสริม สร้างสรรค์ ชาวบ้านไทยได้อาชีพ จากการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

ระหว่างวันที่ 29 พ.ย.- 5 ธ.ค. 2562 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรเกษตร Continue reading

04พ.ย./62

เข้าร่วมงานกิจกรรมจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พัฒนาฟื้นฟูคลองสี่ตะวันตก เขตคลองสามวา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

17ต.ค./62

การลดการใช้สารเคมีโดยกระบวนการมีส่วนร่วมตลอดห่วงโซ่อุปทาน

สื่อการเรียนรู้โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี Continue reading

10ก.ย./62

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

วันที่ 10 กันยายน 2562 กลุ่มวิศวกรรมเกษตร กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

14ส.ค./62

ร่วมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม โดยการให้คำแนะนำ ช่วยเหลือประชาชนที่เข้ามาร่วมงาน “สีสรรพรรณไม้เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 13

วันที่ 8 – 14 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading