All posts by ทีมข่าว กพวศ.

31ส.ค./58

การรวมข้อมูลในเซลล์แบบอัตโนมัติ

โจทย์ : จากข้อมูล (ตามภาพด้านล่าง) ในแต่ละ column ให้รวมเข้าเป็นเซลเดียว โดยให้ (ชื่อสถานะ)และ(ชื่อ) อยู่ติดกัน จากนั้นให้เว้นวรรค 2เคาะ จากนั้นจึงตามด้วย(นามสกุล)

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

วิธีทำ :

วิธีที่ 1 จากโจทย์จะพบว่า (สถานะ) อยู่ใน cell A3 (ชื่อ) อยู่ใน cell B3 และ (นามสกุล) อยู่ใน cell C3
วิธีการเชื่อม cell ทั้ง 3  โดยใช้ & เป็นตัวเชื่อม cell และ ” เป็นตัวขั้นเพื่อเว้นวรรคตามจำนวนเคาะที่ต้องการจากนั้นจึงปิดคำสั่งเว้นวรรคด้วย ” อีกครั้ง
ดังนั้นจากโจทย์เราจะใส่สูตรตามที่กล่าวมาข้างต้นดังนี้ =A3&B3&”  “&C3

ผลลัพธ์ :

 

วิธีที่ 2 โดยใช้สูตร CONCATENATE ตามด้วยวงเล็บเปิดจากนั้นใส่ cell ที่ต้องการเชื่อมต่อด้วย , และ cell ที่ต้องการจบครบวงเล็บปิด และใช้ ” เป็นคำสั่งเว้นวรรคเช่นเดียวกับวิธีที่ 1
จากโจทย์เราจะใส่สูตรตามที่กล่าวมาข้างต้นดังนี้ =CONCATENATE(A3,B3,”  “,C3)

17ส.ค./58

การเตรียมความพร้อมของศูนย์ต้นแบบด้านการพัฒนาระบบการเขตกรรมข้าว

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_images_carousel images=”572,573,574,575,576,577,578″ onclick=”link_image” custom_links_target=”_self” mode=”horizontal” speed=”5000″ slides_per_view=”1″ autoplay=”yes” hide_pagination_control=”” hide_prev_next_buttons=”” partial_view=”” wrap=”yes” img_size=”600×400″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]กลุ่มส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลเกษตร ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก และสำนักงานเกษตรอำเภอวัดโบสถ์  กบจ. กพวศ. นำคณะกรรมการและสมาชิกศูนย์ต้นแบบด้านการพัฒนาระบบการเขตกรรมข้าวบ้านหนองปลิง ต.ท่างาม พร้อมเกษตรกรจากศูนย์ข้าวชุมชนอ.วัดโบสถ์ จำนวน 100 คน เข้าศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (โดยเฉพาะกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว) ณ บ้านพระแก้ว ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท และเข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานของศูนย์ฯ ด้านวิศวกรรมเกษตร.และศูนย์ฯ ด้านการอารักขาพืช  วันที่ 17 สิงหาคม 2558[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
17ส.ค./58

ระบบรายงานข้อมูลการเพาะปลูกพืชของเกษตรกร

ขอให้หน่วยงานรายงานข้อมูลการเพาะปลูกพืชของเกษตรกร ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 โดยเข้าได้จากลิ้งค์ http://plantreport.doae.go.th โดยใช้ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านเดียวกับระบบรายงานผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2557/2558 (dryseason.doae.go.th)
17ส.ค./58

คู่มือขั้นตอนการรับเสด็จ

คู่มือขั้นตอนการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ดูได้จาก ที่นี่

17ส.ค./58

สื่อการเรียนรู้พื้นฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยโปรแกรม Quantum GIS (QGIS)

14ส.ค./58

แล้งนี้ที่..หนองแวง ซื้อน้ำทำนาแลกอนาคต

แล้งที่เพิ่งผ่านไป เกษตรกรราบลุ่มภาคกลางวิงวอนขอให้ภาครัฐช่วยเหลือไม่ขาดระยะ ทั้งที่อยู่ในแหล่งอุดมด้วยระบบชลประทาน พื้นที่ทำเกษตรมีระบบชลประทานมากถึง 45%

ในขณะที่อีสานมีระบบชลประทานน้อยที่สุด พื้นที่ทำเกษตรมีระบบชลประทานแค่ 10%…เกษตรกร กลับคิดหาหนทางช่วยตัวเอง ขอแค่มีโอกาสจะรีบคว้าทันที

พลันที่กรมส่งเสริมการเกษตร ได้งบประมาณจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดำเนินโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง หรือตำบลละ 1 ล้านบาท…คนตำบลไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี ไม่รอช้า เสนอโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ สร้างระบบชลประทานด้วยตัวเอง ได้อย่างน่าชื่นชม

ด้วยเงิน 4 แสนกว่าบาท ชั่วเวลาไม่ถึงเดือน “หนองแวง” บึงธรรมชาติ สามารถผันน้ำมาให้เกษตรกร 4 หมู่บ้านได้ใช้อย่างมีความหวังในชีวิตใหม่

“ถึงเราจะมีหนองน้ำก็จริง แต่เอามาใช้ทำอะไรไม่ได้ เพราะไม่มีคลองส่งน้ำ คนมีที่ดินริมหนองน้ำ ไม่กี่รายเท่านั้นที่ได้ประโยชน์ เราคิดมานานแล้ว อยากจะได้น้ำมาปลูกนั่นปลูกนี่ ยิ่งตอนต้นปีไปดูงานบริหารจัดการน้ำโครงการปิดทองหลังพระ ที่ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ชาวบ้านยิ่งอยากได้ แต่ทำไม่ได้ เพราะเราไม่มีเงินไม่เคยมีใครให้งบประมาณมาช่วยเรื่องนี้ เมื่อรัฐบาลมีโครงการตำบลละล้าน พวกเราเลยตกลง จะขอเจียดเงินมาทำโครงการนี้”

นายนิตย์ ร่วมจิตต์ หัวหน้ากลุ่มผู้ใช้น้ำ บ.หนองแวง ต.ไชยวาน เล่าถึงที่มาของความหวังใหม่หลังสู้ภัยแล้งมาหลายชั่วอายุคน …งบประมาณได้มา ไม่มากพอที่จะขุดคลองชลประทานส่งน้ำได้

จึงเลือกใช้วิธีส่งน้ำผ่านทางท่อพีวีซี…สร้างแท็งก์น้ำขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 3 ม. สูง 3 ม. ขึ้นริมหนองน้ำ แล้วใช้ปั๊มไฟฟ้าสูบน้ำมาใส่แท็งก์ปล่อยลงท่อ ให้ไหลไปยังแปลงนา…มีวาล์วเปิด-ปิด แต่ไม่ได้ให้ใช้น้ำฟรีๆ

แปลงไหนจะใช้น้ำ…แจ้งมา กลุ่มผู้ใช้น้ำจะนำมิเตอร์มาติดตั้งแบบชั่วคราว คิดค่าน้ำหน่วยละ 2 บาท เพื่อนำไปเป็นค่าไฟ และค่าบำรุงรักษาระบบจ่ายน้ำ

ถึงน้ำจะไม่ฟรี มีค่าใช้จ่าย แต่คนไชยวานพอใจ เพราะเปิดน้ำเข้าแปลงนาร้อยกว่าบาทอยู่ได้เป็นอาทิตย์ ดีกว่าเสียเงินซื้อน้ำมันสูบน้ำเอง ต้องจ่ายทีละ 300–400 บาท

“เราทำเสร็จกลางเดือนพฤษภาพอดี ข้าวที่ปลูกไว้เลยไม่ตาย ตอนนี้ชาวบ้านกว่า 200 ครอบครัว ที่นา 500 กว่าไร่ ได้น้ำทั่วถึง ผิดกับเมื่อก่อนมีแค่ 20 ครอบครัว ที่ดิน 50 ไร่ ได้ประโยชน์ แล้งปีหน้าเราไม่กลัวแล้ว คนในหมู่บ้านไม่คิดจะออกไปทำงานรับจ้างที่อื่น วันนี้ทุกคนคิดฝันแต่หมดหน้านา จะปลูกอะไรกันดี ไม่กลัวว่าน้ำจะไม่พอ เพราะหน้าแล้งเราปลูกกันไม่มาก แค่คนละ 1-2 ไร่เท่านั้น ปลูกแค่ข้าวโพดหวานแค่ไร่เดียว คนที่อยู่ริมหนองยังได้ตั้งสี่ห้าหมื่น”

หัวหน้ากลุ่มผู้ใช้น้ำ บ.หนองแวง เล่าถึงความรู้สึกของชาวบ้านที่เปลี่ยนไป หลังจากมีน้ำเป็นของตัวเอง…อนาคตชีวิตมีความหวัง ไม่ต้องเฝ้าภาวนารอฝนฟ้าอีกต่อไป.

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์ วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558

14ส.ค./58

การศึกษาข้อมูล และเตรียมความพร้อมของศูนย์ต้นแบบด้านการพัฒนาระบบการเขตกรรมข้าว

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_images_carousel images=”513,512,511,510,509″ onclick=”link_image” custom_links_target=”_self” mode=”horizontal” speed=”5000″ slides_per_view=”1″ autoplay=”yes” hide_pagination_control=”” hide_prev_next_buttons=”” partial_view=”” wrap=”yes” img_size=”600×400″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]กลุ่มส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลเกษตร ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ดำเนินการศึกษาข้อมูล และเตรียมความพร้อมของศูนย์ต้นแบบด้านการพัฒนาระบบการเขตกรรมข้าว บ้านหนองปลิง ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก เพื่อรองรับแผนการดำเนินงานการใช้เครื่องจักรกลชุมชนในรูปแบบแปลงใหญ่ วันที่ 13 สิงหาคม 2558[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
14ส.ค./58

โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ประจำปี 2558

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_images_carousel images=”500,499,498,497,496,495,494,492,490,316,314″ onclick=”link_image” custom_links_target=”_self” mode=”horizontal” speed=”5000″ slides_per_view=”1″ autoplay=”yes” hide_pagination_control=”” hide_prev_next_buttons=”” partial_view=”” wrap=”yes” img_size=”600×400″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]กลุ่มส่งเสริมการจัดการเขตเหมาะสมสำหรับการปลูกพืช ดำเนินการจัดการประกวดโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ประจำปี 2558 ณ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยพลาญเสือตอนล่าง  ต.นาจรวย  อ.นาจรวย  จ.อุบลราชธานี  วันที่ 13 ส.ค. 58[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
11ส.ค./58

การดำเนินงานการใช้เครื่องจักรกลชุมชนแปลงใหญ่ (Machine Pool)

กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร โดยกลุ่มส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตร มีกำหนดการติดตาม นิเทศ และวางแผนการดำเนินงานการใช้เครื่องจักรกลชุมชนแปลงใหญ่ (machine pool) วันที่ 13 สิงหาคม 2558 เวลา09.30 น. ณ ศูนย์ต้นแบบด้านการพัฒนาระบบการเขตกรรมข้าวบ้านหนองปลิง ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

Cr : Picture – สำนักข่าวเจ้าพระยา

10ส.ค./58

มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ

การดําเนินงานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) ของประเทศไทย โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อมุ่งเน้นสู่การบรรลุเป้าหมายสําคัญของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Milestones) กล่าวคือ ได้กําหนดให้ส่วนราชการต่างๆ ต้องมีเว็บไซต์ เพื่อให้บริการตามภารกิจและนําเสนอข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน รวมทั้งการมีปฏิสัมพันธ์กับประชาชน ตามหลักการที่กล่าวว่า “ที่เดียว ทันใด ทั่วไทย ทุกเวลาทั่วถึงเท่าเทียม และธรรมาภิบาล” นั้น เพื่อให้การพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และยกระดับความสามารถของการให้บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐก้าวไปสู่ระดับความสามารถในเรื่องการบูรณาการ และเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชน หน่วยงานราชการ และหน่วยงานธุรกิจ ภาครัฐ ให้สามารถก้าวไปสู่จุดหมายของการบูรณาการเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Connected Government) ที่สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง
จากการสํารวจเพื่อจัดอันดับการพัฒนา e-Government กลุ่มประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ (United Nations e-Government Readiness) ในรายงาน United Nations E-Government Survey 2012 พบว่า ประเทศไทยจัดอยู่ในลําดับที่ 92 จากจํานวนประเทศสมาชิกทั้งหมด 193 ประเทศ ซึ่งปี ค.ศ. 2010 ไทยจัดอยู่ในลําดับที่ 76 และปี ค.ศ. 2008 ไทยจัดอยู่ในลําดับที่ 64 นั่นย่อมแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่จะต้องแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสามารถที่จะยืนอยู่บนเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิ และเพื่อให้รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยก้าวไปสู้การเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Connected Government) โดยยึดเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางและให้ประชาชนมีส่วนร่วมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Participation)
สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) หรือ อีจีเอ จึงได้พัฒนา “มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard)” เพื่อเป็นมาตรฐานให้หน่วยงานภาครัฐได้นําไปปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการผ่านเว็บไซต์ของภาครัฐอันจะช่วยยกระดับการพัฒนา e-Government ให้ก้าวหน้าสู่ระดับมาตรฐานสากลต่อไป โดยเนื้อหาเอกสารเล่มนี้ กล่าวถึงองค์ประกอบของเนื้อหาเว็บไซต์ (Contents) คุณลักษณะของเว็บไซต์ภาครัฐที่ควรมี (Recommended Features) รวมถึงแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security) ซึ่งได้รวบรวมและประมวลจาก กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับในประเทศที่เกี่ยวข้องกับการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และข้อกําหนดองค์การสหประชาชาติ (United Nations) ในการจัดอันดับการพัฒนา e-Government ของกลุ่มประเทศสมาชิก ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในระดับนานาชาติ (International Best Practice)

 

 

06ส.ค./58

Agriculture Mobile Application

“ฝนหลวง” Fonluang
พัฒนาขึ้นเพื่อนำข้อมูลด้านฝนหลวงมาแสดงบนอุปกรณ์ Smartphone และ Tablet เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูลในพระปรีชาสามารถ พระราชกรณียกิจฝนหลวง ในฐานะ “พระบิดาฝนหลวง” อีกทั้งเป็นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการสื่อสารเผยแพร่หน่วยงาน จากผู้ปฏิบัติงานสู่ประชาชนโดยตรง ให้บริการดาวน์โหลด ฟรี ในระบบ Apple และ Android

Q Restaurant
เพื่อประชาสัมพันธ์ร้านอาหาร ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการประกอบอาหาร ได้แก่ พวกวัตถุดิบหรือสินค้าที่ผ่านมาตรฐานจากแปลง GAP รวมทั้งวัตถุดิบที่ปลอดภัย
ซึ่งแอพพลิเคชั่นนี้เหมาะสำหรับผู้บริโภคที่สนใจร้านอาหารที่มีความปลอดภัยได้คุณภาพ โดยเข้าไปที่แอพพลิเคชั่น แล้วจะปรากฏข้อมูลร้านอาหารที่อยู่ใกล้ หรือสามารถค้นหารายจังหวัด หรือเลือกเฉพาะเจาะจงร้านที่สนใจ และสามารถแสดงเส้นทางการเดินทางจากตำแหน่งปัจจุบันไปยังร้านอาหารที่ต้องการจะไปได้

ProtectPlants
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพืขและศัตรูพืช พร้อมทั้งมีฟังค์ชั่นเด่นที่คอยติดตามการระบาดศัตรูพืช เพื่อให้เกษตรกรป้องกันได้ทันท่วงที แอพพลิเคชั่นประกอบไปด้วยฟังค์ชั่นหลัก 6 หมวด ได้แก่
ข่าวสาร องค์ความรู้ด้านอารักขาพืช วินิจฉัยศัตรูพืชเบื้องต้น วินิจฉัยตามชนิดพืช พยากรณ์เตือนการระบาด พยากรณ์สภาพอากาศ

DOAE Smart Check plus
เพื่อให้เกษตรกรใช้ตรวจสอบติดตามสถานะผลการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และการเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือของรัฐตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย โดยจ่ายเงินให้แก่ชาวนาและชาวสวนยางพาพา ไร่ละ 1,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นมา โดยให้ใช้ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตรนำไปตรวจสอบสิทธิและรับรองสิทธิ์

ปุ๋ยรายแปลง
โปรแกรมคำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยรายแปลง (พัฒนาขึ้นปี 2557)
พัฒนาขึ้นทั้งในรูปแบบ Web Application เพื่อใช้งานผ่าน Web Browser บนเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) และผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลด Application นี้ไปติดตั้งบนเครื่อง Smart Phone หรือ Tablet โดยใช้ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และระบบปฏิบัติการ Android

WMSC
จัดเก็บรวบรวมข้อมูลและนำเสนอข้อมูลข่าวสารในการบริหารจัดการน้ำ ได้แก่ ข้อมูลปริมาณน้ำฝน ข้อมูลปริมาณน้ำท่า ข้อมูลปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ข้อมูลอัตราการไหลของน้ำในแม่น้ำ คลองชลประทานต่างๆ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริหารกรมชลประทานหรือผู้เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการ พร้อมทั้งสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งประชาชนทั่วไป ได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ
Feed
โปรแกรมประยุกต์การคำนวณปริมาณการให้อาหารกุ้งขาว เป็นเครื่องมือเกษตรกรยุคใหม่ : Smart tools for smart farmer จะช่วยให้เกษตรกรสามารถ แก้ไขปัญหาในการเลี้ยงกุ้งและมีผลผลิตเพิ่มขึ้น และเกษตรกรจำนวนมากมีความต้องการใช้ เครื่องมือใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาการเลี้ยงกุ้งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งโปรแกรมที่ช่วยในการให้อาหารอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
Gap doa
เป็นเครื่องมือที่ให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามผลการตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืชตามมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี

Rubber Thai
แอพพลิเคชั่นรายงานราคาประมูล ตลาดยางพารา ไม่ว่าจะเป็น ราคายางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควันชั้น 3 น้ำยางสด และเศษยาง พร้อมบทวิเคราะห์รายวันของสถานการณ์และแนวโน้มราคายางในแต่ละวัน อัพเดททุกวัน
พรบ กรมวิชาการเกษตร
เกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้สนใจทั่วไปสามารถเรียกดูประกาศ ระเบียบ กฎกระทรวง ออกตามพระราชบัญญัติ ุ6 ฉบับที่กำกับดูแลโดยกรมวิชาการเกษตร ได้แก่ พรบ.กักพืช พรบ.คุ้มครองพันธุ์พืช พรบ.ปุ๋ย พรบ.พันธุ์พืช พรบ.ควบคุมยาง และพรบ.วัตถุอันตราย สามารถใช้งานได้ดีและชัดเจนกับอุปกรณ์ Tablet
InsectShot
เพิ่มความสะดวกรวดเร็วจากการใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในแปลงนาแทนการสุ่มนับด้วยคน โดยเมื่อถ่ายภาพเสร็จก็จะส่งภาพไปที่เครื่องแม่ข่ายก็จะประมวลผลนับจำนวนเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลให้ทันที อย่างไรก็ตาม ในอนาคตยังมีโครงการที่จะพัฒนาโปรแกรมตรวจนับปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลที่เข้าไปในกับดักแสงไฟ เพื่อลดขั้นตอนการนับด้วยแรงงานคนอีกด้วย

InsertServer
เพิ่มความสะดวกรวดเร็วจากการใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในแปลงนาแทนการสุ่มนับด้วยคน โดยเมื่อถ่ายภาพเสร็จก็จะส่งภาพไปที่เครื่องแม่ข่ายก็จะประมวลผลนับจำนวนเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลให้ทันที อย่างไรก็ตาม ในอนาคตยังมีโครงการที่จะพัฒนาโปรแกรมตรวจนับปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลที่เข้าไปในกับดักแสงไฟ เพื่อลดขั้นตอนการนับด้วยแรงงานคนอีกด้วย
Rice Pest Monitoring
ระบบสนับสนุนการพยากรณ์และเตือนภัยของกรมการข้าว เพื่อแจ้งใช้ในการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัยล่วงหน้าก่อนที่จะเกิดการระบาด (Ricepest monitoring) ของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคไหม้ และเป็นเครื่องมือและนำไปประยุกต์ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานให้กับเกษตรกรในการติดตามเฝ้าระวังในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ ได้แก่ เจ้าหน้าที่กรมการข้าว นักวิจัย นักวิชาการ กลุ่ม Smart farmer และกลุ่ม Smart officer
Coop Standard
แอพพลิเคชั่นนี้เป็นแบบประเมินมาตรฐานสหกรณ์ของกรมสงเสริมสหกรณ์ในแต่ละที่สหกรณ์สามารถประเมินสถานะของสหกรณ์ได้ด้วยตนเองตามแบบประเมินมาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์แบบประเมินนีเป็นการตอบแบบสอบถามด้านผลการดำเนินการและกระบวนการจัดการสหกรณ์ จำนวน 137 ข้อ โดยระบบจะประมวลผลคะแนนกับเกรดให้แก่สหกรณ์หลังจากสหกรณ์ตอบแบบสอบถามสหกรณ์จะทราบผลการประเมินมาตรฐานสหรกรณ์ของตนเองว่าได้คะแนนและเกรดเท่าใด เพื่อทราบจุดแข็งจุดอ่อนของสหกรณ์เองและสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหน่วยงานของตนเองให้เข็มแข็ง
 
มหัศจรรย์หม่อนไหม
เป็น ebook การ์ตูนการเรียนรู้เรื่องหม่อนไหม ตั้งแต่เริ่มตันของการปลูก จนถึงสาวไหม
SmartAcc
โปรแกรมบัญชีรายบุคคล “SmartAcc” โปรแกรมส่งเสริมให้เกษตรกร และบุคคลทั่วไป ใช้ในการบันทึกบัญชี ให้รู้รายรับ รายจ่าย และเล็งเห็นความสำคัญของการบันทึกบัญชี สามารถสร้างวินัยทางการเงิน และสนับสนุนการออมอย่างเป็นระบบ โปรแกรมบัญชีรายบุคคล”SmartAcc” สามารถบันทึกข้อมูลได้ตลอดเวลา ผ่านอุปกรณ์ Smart Phone พร้อมทั้งการแสดงรายการในรูปแบบของกราฟที่ทันสมัย
05ส.ค./58

การประชุม คณะทำงานโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (zoning) ครั้งที่ 1/2558

[images cols=”five” lightbox=”true”] [image link=”247″ image=”247″] [image link=”246″ image=”246″] [image link=”245″ image=”245″] [image link=”244″ image=”244″] [image link=”243″ image=”243″] [/images]

นายไพรัช หวังดี  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุม คณะทำงานโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (zoning)  ครั้งที่ 1/2558  เมื่อวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558  ณ ห้อง Operation Room  อาคาร 1  กรมส่งเสริมการเกษตร

29ก.ค./58

การส่งเสริมการเกษตรด้วยระบบ MRCF

[dropcap style=”square” color=”#dd3333″]M[/dropcap] -Mapping ในอดีตฐานข้อมูลมีเป็นจำนวนมากทั้งจริงและไม่จริง ทำให้เกษตรกรตัดสินใจลำบาก ดังนั้นข้อมูลที่ดีสุดที่จะสื่อสารได้ต้องสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ บริหารการจัดการได้ คือการนำข้อมูลไปสู่ระบบ Mapping จึงทำให้ทราบข้อมูลเชิงกายภาพในพื้นที่นำไปสู่การตรวจสอบข้อมูลการใช้พื้นที่ถูกต้องได้ อธิบายให้เข้าใจง่าย ๆ เช่น ในแผนที่ของอำเภอหนึ่ง เมื่อเกษตรกรมาแจ้งข้อมูลการปลูกพืช ข้อมูลก็จะถูกนำลงไปใส่ในแผนที่ เป็นภาพออกมาให้เห็นชัดเจนว่าปลูกอะไรอยู่ตรงไหน หากมีการเปลี่ยนแปลงชนิดพืช แผนที่ก็จะถูกเปลี่ยนไปตามที่เกษตรกรแจ้ง และนอกจากจะทราบว่าพืชใดปลูกอยู่จุดใดแล้ว ยังมีข้อมูลของจุดรับซื้อผลผลิต เส้นทางการขนส่ง ซึ่งทั้งหมดทำให้เจ้าหน้าที่สามารถวางแผนเข้าไปส่งเสริมหรือช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สิ่งสำคัญข้อมูลเชิงแผนที่ยังตอบโจทย์สิ่งที่เป็นมิติของการทำงานเชิงโซนนิ่ง คือ การผลิตพืชให้สอดคล้องกับความ เหมาะสมของศักยภาพของพื้นที่ โดยผู้จัดทำ คือ กรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งในข้อมูลจะระบุว่าตำบลนี้มีพื้นที่ที่เหมาะสมกับการปลูกอะไรหรือไม่เหมาะในการปลูกอะไร ฉะนั้นที่อำเภอจะติดแผนที่โซนนิ่งเอาไว้เปิดให้ประชาชนไปตรวจสอบว่าตัวเองอยู่ในพื้นที่ศักยภาพระดับใด เพื่อจะกำหนดทิศทางในการพัฒนาตัวเองว่าจะต่อสู้ต่อไปเพราะอยู่ในพื้นที่ดีหรืออยู่ในพื้นที่ที่ไม่ดีจะหาทางออกอย่างไร

[dropcap style=”square” color=”#dd3333″]R[/dropcap] -Remote Sensing เป็นระบบที่นำเกษตรกรไปสู่การเข้าถึงข่าวสาร และบุคคลที่ให้ข่าวสาร โดยจะมีแอพพลิเคชั่นไลน์ เฟซ บุ๊ก ระบบเว็บไซต์ที่หลายคนทำแล้ว ในระบบส่วนกลางในเรื่องของแอพพลิเคชั่นจะมีอยู่ในโทรศัพท์ที่เกษตรกรสามารถหาคำตอบในเรื่องที่ต้องการได้ ส่วนเจ้าหน้าที่มีระบบการเรียนรู้ E-Learning เป็นการนำระบบสื่อสารเข้ามาปรับปรุงทั้งตัวบุคลากรและชาวบ้าน     จากนั้นนำไปใช้ในระบบออฟฟิศที่เรียกว่า Smart Office ซึ่งข้อมูลของเกษตรกร 7 ล้านข้อมูล ย้ายเข้าไปในบัตรประชาชนหมดแล้ว และมีการนำไปใช้ที่อำเภอซึ่งมีการติดตั้งเครื่องอ่านบัตรไว้ 115 อำเภอ สามารถเสียบบัตรและอ่านข้อมูลได้ โดยต้องเสียบบัตรของเจ้าหน้าที่ด้วยเพื่อจะได้ทราบว่าเจ้าหน้าที่คนใดเข้ามาอ่านบัตรของเราบ้าง และบันทึกข้อมูลของเจ้าหน้าที่คนนั้นไว้เพื่อป้องกันสิทธิ์ของชาวบ้าน

[dropcap style=”square” color=”#dd3333″]C[/dropcap] -Community Participation เป็นงานที่ต้องทำกับชุมชน ฉะนั้นจากข้อมูลที่อยู่ในตัว M โครงการต่าง ๆ ชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และมีนักส่งเสริมการเกษตรเข้าไปจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ ซึ่งศูนย์การเรียนรู้ต้องมีเกษตรกรต้นแบบ มีสินค้าจริง มีแปลงเรียนรู้ให้แตกต่างจากศูนย์เรียนรู้ทั่วไป

[dropcap style=”square” color=”#dd3333″]F[/dropcap] -Specific Field Service คือการเน้นจุดเฉพาะการเข้าไปถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย