All posts by ทีมข่าว กพวศ.

21ก.พ./63

ติดตามผลการดำเนินการคณะกรรมการ และตรวจสภาพชุดเครื่องมือไถระเบิดดินดาน

20 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มวิศวกรรมเกษตร ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการสถาบันการเงินชุมชนหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี Continue reading

21ก.พ./63

ติดตามการขยายผลโครงการพระราชดำริ ณ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนางปุณยนุช วงศธรวรกุล ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ Continue reading

17ก.พ./63

เปิดค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 กรมส่งเสริมการเกษตรมอบหมายกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร โดยนางปุณยนุช วงศธรวรกุล ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ ร่วมงานเปิดค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 Continue reading

05ก.พ./63

ติดตามความก้าวหน้าการเตรียมการรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2563 นางปุณยนุช วงศธรวรกุล ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ และนางมนทิรา พรมบุรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ Continue reading

04ก.พ./63

ประชุมหารือแนวทางการป้องกันการเผาเศษซากพืชหรือวัชพืช และเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่การเกษตร

นางปาลลิน พวงงมี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการป้องกันการเผาเศษซากพืชหรือวัชพืช และเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่การเกษตร Continue reading

18ธ.ค./62

การให้บริการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต​ ครั้งที่​ 1​ โดยช่างเกษตรท้องถิ่น​

วันที่​ 18​ ธันวาคม​ 2562​ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริการจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร​พร้อมด้วยศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด​ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่​ ร่วมจัดงาน​การให้บริการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต​ ครั้งที่​ 1​ โดยช่างเกษตรท้องถิ่น​ Continue reading

17ต.ค./62

การลดการใช้สารเคมีโดยกระบวนการมีส่วนร่วมตลอดห่วงโซ่อุปทาน

สื่อการเรียนรู้โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี Continue reading

18พ.ค./62

แจ้งเตือนงดการเผาในพื้นที่การเกษตร 17 – 23 พ.ค.62

(อย่า)(อย่า)(อย่า)คำแจ้งเตือนงดการเผาในพื้นที่การเกษตร จากกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์สภาวะทางอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 17 – 23 พฤษภาคม 2562 Continue reading

10พ.ค./62

แจ้งเตือนงดการเผาในพื้นที่การเกษตร 10 – 16 พ.ค.62

(อย่า)(อย่า)(อย่า)คำแจ้งเตือนงดการเผาในพื้นที่การเกษตร จากกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์สภาวะทางอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 10 – 16 พฤษภาคม 2562 Continue reading

06พ.ค./62

แจ้งเตือนงดการเผาในพื้นที่การเกษตร วันที่ 3 – 9 พ.ค. 62

(อย่า)(อย่า)(อย่า) คำแจ้งเตือนงดการเผาในพื้นที่การเกษตร จากกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์สภาวะทางอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 3 – 9 พฤษภาคม 2562 Continue reading

27เม.ย./62

แจ้งเตือนงดการเผาในพื้นที่การเกษตร 27 เมษา 62

⚠️⚠️⚠️ คำแจ้งเตือนงดการเผาในพื้นที่การเกษตร จากกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์สภาวะทางอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2562 แยกรายวัน Continue reading

28มี.ค./62

การประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) Continue reading

18มี.ค./62

แจ้งเตือนเกษตรกรงดเผาในพื้นที่การเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา ขอแจ้งเตือนเกษตรกรงดเผาในพื้นที่การเกษตร จากการคาดการณ์สภาวะทางอุตุนิยมวิทยาล่วงหน้าทุก 7 วัน Continue reading

28ส.ค./61

เอกสารแนะนำ “ระบบการให้น้ำพืช”

เอกสารคำแนะนำเรื่อง “ระบบการให้น้ำพืช” เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เรื่องระบบการให้น้ำพืช โดยจะเน้นถึงการเลือกใช้ระบบให้น้ำพืชให้ถูกต้องและเหมาะสมกับความต้องการน้ำของพืช Continue reading